తాంత్రికం

 

రంజకం .. వేశ్య

నళిని…వేశ్య

~
నళిని:    రంజకం, బోయగూడెంలో తాంత్రికం తెలిసిన మంత్రగత్తెలుంటారట. నీకెవరన్నా తెలిస్తే చెప్పవే! నా ప్రియుడు నరహరి ఆ ముండ చంపకమాల ముఖం మీద ఉమ్మేసి మళ్ళీ నా దగ్గరికొచ్చేలా ఏదైనా ప్రయోగం చెయ్యగలిగితే, నా ఆస్తి మొత్తం ఆ మంత్రగత్తె కిచ్చేస్తాను.

రంజకం: ఏంటే నువ్వనేది? ఐతే, ఇప్పుడా నరహరి నీతో ఉండట్లేదా? వాడు చంపకమాలనెలా మరిగాడే? నీకోసం వాళ్ళమ్మా నాన్నలతో గొడవలు పడి వాళ్ళు కుదిర్చిన పిల్లను, లక్షల రూపాయల కట్నాన్ని కూడా వదులుకున్నాడే!

నళిని:    అదంతా గతం. ఆ మనిషిని చూసి ఐదు రోజులైంది. నరహరి నన్ను దిక్కు లేని దాన్ని చేశాడు. ఆ ముండ చంపక మాలతో కలిసి తన స్నేహితుడు దివాకరుడి ఇంట్లో దుకాణం పెట్టాడట.

రంజకం: ఎంత జారిపోయావే నళినీ!? ఇది చిన్న విషయం కాదు. అసలిదంతా ఎలా జరిగింది?

నళిని:    దీని గురించి చెప్పేందుకేమీ లేదు. మొన్న వాళ్ళ నాన్నకు రావాల్సిన బాకీ వసూలు కోసం పరంధామయ్య ఇంటికి వెళ్లి వచ్చాడు. ఇంట్లోకి వస్తూండగానే నేను ఎదురెళ్ళాను. నన్నసలు పట్టించుకోలేదు. నేను మురిపెం చేస్తే విదిలించేశాడు. ‘ఇంక నా జోలికి రాకు. ఆ కంసాలి బ్రహ్మం గాడితోనే పో! నా మాట అబద్ధమైతే, రథశాల గోడల దగ్గరకు పోయి చూడు. మీ ఇద్దరి పేర్లు అక్కడెంత అందంగా చెక్కారో తెలుస్తుంది.’ అంటూ విసురుగా మాట్లాడాడు. నేను ఆశ్చర్యపోయి బ్రహ్మమెవరు? అని అడిగాను. సమాధానం చెప్పలేదు. భోజనం వడ్డిస్తే ఒక్క మెతుకు కూడా నోట బెట్టలేదు. పోయి మంచమెక్కి అటు తిరిగి పడుకున్నాడు. అతన్ని ప్రసన్నం చేసుకోడానికి నాకు తెలిసిన విద్యలన్నీ ప్రయోగించాను. కౌగిలించుకున్నాను, మీద పడుకున్నాను, వీపు మీద పైనుంచి క్రిందదాకా ముద్దులు పెట్టాను, ఆఖరికి అక్కడ చెయ్యేసి నిమిరాను. ఎన్ని చేసినా అతను అంకెకు రాలేదు. లేకపోగా, ‘ఇట్లాంటి పిచ్చి పనులు చేస్తే ఇప్పుడే లేచి పోతాను’ అని కటువుగా మాట్లాడాడు.

రంజకం: ఇంతకీ ఈ బ్రహ్మమెవడో నీకు తెలుసా తెలియదా?

నళిని:    వాడెవడో నాకు తెలిస్తే ఈ తిప్పలెందుకు? నరహరి మరసటి రోజు పొద్దున్నే లేచి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయాడు. రథశాల గోడ మీద రాతల గురించి అతను చెప్పింది గుర్తుకొచ్చి అదేంటో చూసి రమ్మని మన చిత్రను పంపాను. రథశాల ప్రవేశ ద్వారం పక్కనే గోడ మీద రెండు వాక్యాలు “నళిని బ్రహ్మాన్ని ప్రేమిస్తోంది” అని, దాని క్రింద “కంసాలి బ్రహ్మం నళినిని ప్రేమిస్తున్నాడు” అని రాసి ఉన్నాయట.

రంజకం: నాకిప్పుడర్థమైంది. నరహరికి అసూయ ఎక్కువని తెలిసిన వాళ్ళెవరో అతన్ని మంచి చేసుకోడానికి ఇలా రాసి ఉంటారు. ఒక్క మాట కూడా అడక్కుండా అతనా రాతల్ని నమ్మేశాడు. నేనొకసారి అతన్ని కలిసి మాట్లాడతాను.

నళిని:    అది నీవల్ల అయ్యే పని కాదు. ఎవరికీ అతను అందుబాటులో లేడు. ఆ చంపకమాలతో కలిసి గదిలో దూరి తలుపేసు కున్నాడు. వాళ్ళ అమ్మానాన్నలు అతనిక్కడున్నాడేమోనని చూడటానికి నా ఇంటికి వచ్చారు. లాభం లేదు, ఒక మంచి మంత్రగత్తె దొరికి సరైన ప్రయోగం చేస్తే తప్ప నా బతుకు బాగుపడదు.

రంజకం: దిగులుపడకే అమ్మాయీ! నాకో గొప్ప మంత్రగత్తె తెలుసు. ఇప్పుడీ నరహరి నిన్నొదిలేసి ఎలా వెళ్ళాడో, ఇదివరకు నా ప్రియుడు కొండ్రెడ్డి కూడా అలాగే నన్నొదిలి పోయాడు. అప్పుడీ మంత్రగత్తె చేతబడి లాంటిదేదో చేసింది. కొండ్రెడ్డి నా దగ్గరికి మళ్ళీ వస్తాడనుకోలేదు. అట్లాంటిది, దాని తంత్రం పుణ్యమా అని తిరిగి నా పక్కలోకి చేరాడు.

నళిని:    అవునా, అవునా, ఆ మంత్రగత్తె ఏం చేసిందో కాస్త చెప్పవా?

రంజకం: చెప్తా. మొత్తం చెప్తా. ఆ మంత్రగత్తెకి పెద్దగా డబ్బు కూడా ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. ఒక బంగారు నాణెం, ఒక వీశెడు రొట్టె ఇస్తే చాలు. కాకపోతే కాస్త ఉప్పు, ఏడు వెండి నాణాలు, గంధకం, ఒక కాగడా నువ్వు తెచ్చుకోవాలి. అవన్నీ ఆ మంత్రగత్తె తీసేసుకుంటుంది. వీటితో పాటు ఒక లోటాడు మంచి సారాయి కూడా ఇవ్వాలి. దానికి తాగుడు అలవాటుంది. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నరహరికి సంబంధించిన వస్తువేదన్నా ఇవ్వాలి. అంటే అతని బట్టలు కానీ, అతని ఒంటి మీద వెంట్రుక కానీ, అలాంటివన్న మాట.

నళిని:    నా దగ్గర అతనేసుకొనే చెప్పులున్నాయి.

రంజకం: చాలు. ఆవిడా చెప్పుల్ని ఒక మేక్కి వేలాడదీస్తుంది. దానిక్రింద గంధకాన్ని మండిస్తుంది. ఆ మంట మీద ఉప్పు చల్లుతూ నీ పేరు, నీ ప్రియుడి పేరూ అదేపనిగా ఉచ్చరిస్తుంది. తరువాత తన చన్నుల మధ్యనుంచి ఒక బొంగరాన్ని తీసి దాన్ని గిర్రున తిప్పుతుంది. ఆ బొంగరం తిరిగేటప్పుడు పెదాలతో ఒక రహస్య మంత్రాన్ని జపిస్తుంది. అదేం మంత్రమో కానీ, వినేటప్పుడు ఒళ్ళు జలదరిస్తుంది.

ఆవిడా ప్రక్రియ చేసిన కొద్ది రోజులకే నా ప్రియుడు కొండ్రెడ్డి నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చి నా పక్కలో చేరాడు. అతడి కొత్త ప్రియురాలు ఎంత బతిమలాడినా, అతని స్నేహితులు నాదగ్గరకు రానివ్వకుండా ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అతను లొంగలేదు. మంత్రశక్తి అతని మీద అలా పనిచేసింది. నా దగ్గరకు నెట్టుకొచ్చింది.

ఆ మంత్రగత్తె మరో పని కూడా చేసింది. కొండ్రెడ్డి తన కొత్త ప్రియురాల్ని ద్వేషించేలా నాకో ఉపాయం కూడా బోధించింది. ఆమె నడిచేటప్పుడు అడుగులు ఎక్కడ వేస్తుందో చూసి, ఆమె ఎడమ పాదముద్రల మీద నా కుడి పాదంతోనూ, కుడి పాదముద్రల మీద ఎడంపాదంతోనూ తొక్కాలి. అలా తొక్కేటప్పుడు,’నేను నీపైన గెలిచాను. పైచేయి సాధించాను. పైచేయి సాధించాను. నీపైన గెలిచాను. పైచేయి సాధించాను.’ అంటూ ఉండాలి.

నేను ఆ మంత్రగత్తె చెప్పినట్టు తు.చ. తప్పకుండా చేశాను. కొండ్రెడ్డి ఇప్పుడు నా కొంగున ఉన్నాడు. ఇదివరకట్లా కాదు, ఇప్పుడు నేను నా ఒంటి మీద ఎక్కడ పెట్టమంటే అక్కడ బహు ఇష్టంగా ముద్దులు పెడుతున్నాడు.

నళిని:    ఇంక ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం వద్దు రంజకం, వెంటనే ఆ బోయగూడెం మంత్రగత్తె దగ్గరకు పోదాం పద. చిత్రా, చేతబడికి అవసరమైన వస్తువులన్నీ సిద్ధం చెయ్యి.

*

మీ మాటలు

*