ఆత్మలు అశాంతించుగాక!

    -ఆక్రోశ్

 

అమావాస్య చంద్రుళ్ల వెయ్యినాలుకలు

రంగులన్నీ నాకేశాక

మిగిలిన వట్టి తెలినలుపుల లోకం

పచ్చని అడవిలో పిచికారి కొట్టిన రక్తం

చిదిమేసిన పేరులేని కీటకాల నల్లనెత్తురు

తార్రోడ్డుపై యముని శకటం జుర్రుకున్న దేహాలు

థర్డ్ డిగ్రీ గదిలో నంజుకుతిన్న బూడిదరంగు మాంసం ముక్కలు

 

తెలినలుపుల ఆత్మరక్షణకు

వేట తిరుగులేని ఆయుధమైపోయాక

చర్యకు నిస్సిగ్గు ప్రతిచర్య చట్టబద్ధమైపోయాక

రక్తచందనం దుంగలకు వేలాడిన పీనుగులు

సంకెళ్లకు చిక్కుకున్న తుపాకీ సహిత శవాలు

 

తెలినలుపుల నాగరకతలో

హతులెప్పుడూ హంతకులూ దుర్మార్గులూ

కట్టేసిన చేతులతో ప్రాణాలు తీసేవాళ్లు

కత్తులతో తుపాకులపై గురిపెట్టేవాళ్లు

చివరకు తప్పనిసరిగా హతమైపోయేవాళ్లు

అందుకే హతులెప్పూడు అంతమొందాల్సినవాళ్లు

అంతమొందించేవాళ్లెప్పుడూ వీరాధివీరులు

 

తెలినలుపుల లోకంలో

హతుల చరిత్ర అందరికీ తెలిసిందే

ఎగుడుదిగుడు చరిత్ర దార్లలో పడుతూ లేచినవాళ్లు

ప్రాణాలు తీసినవాళ్లు, ప్రాణాలకు తెగించినవాళ్లు

ప్రాణాలు నిలుపుకోడానికి అడవులకెళ్లినవాళ్లు

నేరాల చిట్టాలను ఎక్కడా పారేసుకోకుండా

సీల్డు బీరువాల్లో భద్రపరచుకున్నవాళ్లు

 

తెలినలుపులకావల

కొన ఊపిరితో కొట్టుకుంటున్నలోకానికి

ఇక తెలియాల్సింది చంపిన వాళ్ల చరిత్ర..

అంతవరకూ హతుల ఆత్మలు అశాంతించుగాక!

~

 

మీ మాటలు

  1. Nisheedi says:

    One of the best works written on this issue. Thanks for sharing our pain in your words .

  2. Thirupalu says:

    /అంతవరకూ హతుల ఆత్మలు అశాంతించుగాక! /
    చాలా భావుంది.

మీ మాటలు

*