డే

అరుణ నారదభట్ల

 

మనది కాదు నిజమే

మరి మనకే సంస్కృతి  శాశ్వతం

మనమే పాలనలకు దాసోహం?!

ఇప్పుడు వ్యాపారానికే కదా అమ్ముడుపోయింది

ఈ దేశపు ద్వారాన్ని తెరిచింది

భూగోళమంతా వెదికి తలగడలో కుదించాము

ప్రపంచ దేశాలను గుండెలకూ పొదువుకున్నాము

విశాల ఆకాశానికి మేధస్సునమ్ముకున్నాం

గట్టిదనుకున్న భవనం పేకముక్కల్లా రాలిపోయింది

ఇప్పుడు మిగలని శూన్యంలో ఏం నిలబెడుతున్నావ్

ఓ కొవ్వొత్తో గ్రీటింగ్ కార్డో

ఓ కేకుముక్కో ఓ పిజ్జాహాటో నీదికాదు నిజమే

మరి దివారాత్రాలు అనుభవిస్తున్న జీవితం నీదేనా.

పాటించే పాలన మొత్తంగా మనదేనా

పద్ధతి మనదేనా.

ధరించే వస్త్రం..కొత్త రుచులు

ఏది నిక్కచ్చిగా నీది

కేవలం పుట్టిన చోటు మాత్రమే నీదైతే

అరగజం జరిగినా అది నీ సంసృతి కాదు.

చరిత్ర తెలియనిదెవరికీ…

నాటి శకుంతలా దుశ్శంతులదే ప్రేమ…సహజీవనం

భార్యనమ్మిన హరిశ్చంద్రుడే సత్యానికి పునాది

సీతను అనుమానించిన రాముడే ఆదర్శ పురుషుడు

అమ్మమాట అన్న పేరుతో

మనసెరుగక మగువను పంచుకున్న

పాండవులే ఘనచరితులు.

ఇప్పుడు ద్వారం తెరిచే ఉన్నది

అంతా నీదే…అంతా మనదే

మూడుకోతుల ముసుగోటి ఉండనే ఉందికదా

వింటే ఓకే…వినకున్నా ఓకే!

వసుదైక కుటుంబం మరి.

కేవలం నీకేనా చోటులేనిది

ఔను! ఇప్పుడు   నీ ఆధీనంలో

అణచివేతనుంచే  ప్రేమకు కొత్తపాఠాలు నేర్చుకోవాలి.

ahaa

మీ మాటలు

  1. బాలసుధాకర్ మౌళి says:

    ముగింపు ప్రత్యేకంగా వుంది మేడం !

మీ మాటలు

*