త్వరలో కొత్త శీర్షిక: “పతంజలి చూపు”

 

తెలుగు సాహిత్యంలో పతంజలి ఒక ఆశ్చర్యం! ఒక మిరకిల్! కొత్త పొగరుబోతు వాక్యం! ఈ స్వరం కొంచెం వగరు! కాని, అసలు రహస్యమంతా ఆ చూపులో వుంది. చూపున్న వచనం ఆయన శైలి, ఆయన థియరీ! “దిక్కుమాలిన కాలేజీ” తో మొదలు పెట్టి, చివరి దాకా అలుపు లేకుండా ఆయన సృష్టించిన వచనం మనకూ ఒక నిటారైన వెన్నెముక వుందని నిరూపించే ప్రయత్నమే! ఆయన వ్యంగ్య రచనలూ, కథలూ, నవలలూ అన్నీ తమకంటూ ఒక కొత్త దారిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిన బాటసారులు. ఆ బాట గురి తప్పని బాణం.

అటు జీవితంలోనూ, ఇటు సాహిత్యంలోనూ, మధ్యలో వృత్తిగతంగానూ పతంజలిని అనుకరించడం కానీ, అనుసరించడం కాని అసాధ్యమంటే అతిశయోక్తి కాదు, ఎందుకంటే ఇప్పటి దాకా ఆ దారిన వెళ్ళే ప్రయత్నం కూడా ఎవరూ చేయలేకపోయారు. తెలుగు మాటలోని వ్యంగ్యం, గాంభీర్యం, సూటిదనం,  అన్నిటికంటే మించి అందులో వుండే నిక్కచ్చితనంలాంటి నిబద్ద గొంతుక పతంజలి వచనంలో తప్ప ఇంకో చోట ఊహించలేం. సమకాలీన జీవితానికి ఆయన ఇచ్చిన భాష్యం చెక్కుచెదరని భవిష్య శాసనం!

e7d8e98f-7240-4980-858b-f6edd6f6cb79

పతంజలిని తలచుకోవడం అంటే మన వెన్నెముకని ఇంకో సారి నిటారుగా నిలబెట్టుకొని, తల ఎత్తి, ఠీవిగా మాట్లాడడం…నంగిరి మాటలకూ మతలబులకూ సమాధి కట్టడం…ధిక్కారం ఇలాగే వుంటుందని చాటి చెప్పడం…నమ్ముకున్న అక్షరం మీద ఆన చెయ్యడం…!

ఈ “పతంజలి చూపు” శీర్షిక పతంజలి బాటలో మరో సారి చూపు నిలబెట్టి, మనల్ని మనం వెతుక్కోడం. ఈ అన్వేషణలో మీరూ చూపు కలపండి. మీ చూపులోంచి పతంజలిని చూస్తూ మీరూ రాయండి.

పతంజలి సృజన ప్రపంచంలోకి – ఆయన కథల్లోకీ, నవలల్లోకీ- మళ్ళీ వెళ్ళండి. ఆ పాత్రలతో కరచాలనం చేయండి. ఆ ఊళ్ళతో మాటలు కలపండి. అవి ఎందుకు మన లోకంలోకి అంత బలంగా దూసుకువచ్చాయో అడిగి చూడండి.

ఇది పతంజలి సృష్టించిన లోకంతో ఒక సంభాషణ. మనతో చుట్టూ వుండే లోకంతోనూ సంభాషణ. ఒక కథ చదవండి, ఒక నవల చదవండి. అది మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఎందుకు చదివిస్తోందో తరచి కనుక్కోండి. ఆ వెతుకులాటనే వ్యాసంగా మలచండి. మాకు పంపండి.

photo

“మరో సారి కా.రా. కథల్లోకి…” శీర్షిక ద్వారా తెలుగు సాహిత్య పత్రికా ప్రపంచంలో ఒక వినూత్న విమర్శ ఒరవడిని తీసుకువచ్చిన రమా సుందరి “పతంజలి చూపు” శీర్షికని నిర్వహిస్తున్నారు.

మీ రచనల్ని రమా సుందరి ఈమెయిల్ కి పంపండి. ఈ శీర్షికని విజయవంతం చేయండి.

రమాసుందరి ఈమెయిలు : manavi.battula303@gmail.com. ఈ శీర్షికకి సంబంధించిన అన్ని వివరాలకూ రమా సుందరి గారిని సంప్రదించండి.

పతంజలి చూపు లోగో: బంగారు బ్రహ్మం 

మీ మాటలు

  1. స్వాగతం..

  2. welcome to new feature patanjali choopu

మీ మాటలు

*