లేస్తే ‘మనిషి’ కాదు…కవి!

11022850_414486362035340_1632117996_n

మీ మాటలు

  1. నిశీధి says:

    లోల్ కవితల భయం

Leave a Reply to నిశీధి Cancel reply

*