కలబందమ్

Painting: Rafi Haque

Painting: Rafi Haque

నేలఉసిరి పరిచిన
పరిచిత దారుల్లోంచీ
కనకాంబరాల రెమ్మలనుంచీ
లిల్లీ కోమ్మల వొంపునుంచీ
కానుగ పూ పుప్పొడినుంచీ
పున్నాగ సొంపు నుంచీ
తాటి శిఖ పింఛాల మీంచి
సంజెలో
ఆమె
విరబోసుకున్న
బిగి బిరుసు వంకీల జుత్తులోంచీ
సూరీడుని
తన నీడలోకే
వొంపేసుకుని
అస్తమింపచేజేసుకుంటుంది

*
ఇక అతను

క్రితం లానే
చిక్కుడు తీగల్లో వసించే చీమల్లా
రేకున దాల్చిన మొగిలి గంధంలా
నీరు ఆశించక చనే నాగజెముడులా
నిండా నీరే చవులూరే ఏటి కలబందలా
నింపాదిగా
తీక్షణతో
పిపాసిలా
నిరీక్షణ గురుతెరిగిన భిక్షువులా
ఇప్పటికీ
జాబిలి జాడకే
తచ్చాడుతున్నాడు
అను దినాన

-అనంతు

10375133_676014542464579_8067910570521731147_n

మీ మాటలు

  1. క్యా బాత్ హై !

మీ మాటలు

*