నువ్వో నియంతవి

 

painting: Rafi Haque

painting: Rafi Haque

నువ్వో నియంతవి ఈ రాత్రికే

రాత్రి గుడ్లను పాలించే చీకటి స్వప్నానివి

నిద్దురలోనో మెలకువలోనో ఒకసారి జీవిస్తావు

కళ్ళలో ఇంత ఆశను నాటుకుంటావు

నువ్వో సేవకుడివి ఈ రాత్రికే

యే ఒంటరి చెరువుతోనో నాలుగు మాటలు పంచుకుంటావు

పొద్దూకులా కబుర్లాడతావు

చెట్ల ఆకుల మీదో వాటి పువ్వుల మీదో కొన్ని పదాలను రాస్తావు నీకొచ్చినట్టు

నీ వెన్నెముక ఇప్పుడొక పసుపుకొమ్ము

సరిగ్గా చూడు వీపునానుకుని

నువ్వో నిశాచరుడివి

ఖాళీ స్మశానంలో సమాధులు కడిగే అనుభవజ్ఞుడివి

తలతో శవాల మధ్య తమాషాలను దువ్వుకునే ఒకానొక ఆత్మవి కాదూ

నిరంతర శ్రవంతిలో కొన్ని ఆలోచనలను వింటూ

గడిపే ఒంటరి క్షణాలకు యజమానివి

నువ్వో శ్రామికుడివి

భళ్ళున పగిలే నడకల్లో అడుగులు మిగుల్చుకునే సంపన్నార్జున మనిషివి

ఒకటో రెండో అంతే పంచభూతాలను అంటుకట్టడం  తెలిసిన నిర్మితానివి

కళ్ళల్లోని అనాధ స్వప్నాలకు ఈ పూటకు భరోసా

కనురెప్పలు కిటికీలై తెరుచుకునేదాకా

ఇంకేమిటి

ఇప్పుడొక తాత్వికుడివి ఈ కాసిని వాక్యాల్లో.

-తిలక్ బొమ్మరాజు

15-tilak

మీ మాటలు

  1. Your poem invokes absolute philosophy . Its like dwelling into one self . Awesome yar

మీ మాటలు

*