జన రంజక కవి ప్రతిభా పురస్కారాలు

స్పష్టంగా, సూటిగా, నిరాడంబరంగా, గంభీరంగా ఉండే సమాజ కేంద్ర కవిత్వం రాసే కవులు “సహజ కవి ప్రతిభా పురస్కారాల కోసం” కవితల సంపుటాలు పంపించవలసినదిగా కోరుతున్నాం. వచన కవిత/పద్యం/గేయాల సంపుటి ఏదైనా ఒక పుస్తకం పంపితే చాలు. ప్రచురించిన సంవత్సరంతో పని లేదు.కవికి 2000 రూ. నగదు, శాలువా, జ్ఞాపికతో రావి రంగారావు సాహిత్య పీఠం పక్షాన సత్కరించటం జరుగుతుంది.
డిసెంబరు 31 లోగా పుస్తకాలు పంపించవలసిన చిరునామా.
డా. రావి రంగారావు, 101, శంఖచక్ర నివాస్, అన్నపూర్ణ నగర్ 5వ లైన్ తూర్పు,
గోరంట్ల, గుంటూరు- 522034
phone 9247581825
ebooks may be sent to mail : raavirangarao@gmail.com

మీ మాటలు

*