రోబోసెపియన్ వరాహకస్

Painting: Rafi Haque

Painting: Rafi Haque

పైసలున్నవి
పోరియున్ గలదు
గ్రిల్డ్ చికెన్ గుండెకాయ
ఫిష్ ఫ్రై చర్మము
-ఎంథిరన్!
స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద బౌల్
వాకింగ్ ఆన్ ద ట్రెడ్ మిల్
స్పర్శకు రుచి తెలియదు
సోడాబిల్లేడ్ కళ్లకు తడి తగలదు
ఓరీ ఎంసీపీ
(లోకము కన్నెర్ర చేసెను)
కోపం సేయకు దొరా
నన్నంటావుగానీ తన సంగతేందిరా
పోనీ ఒక పజిల్ ను పూరించుము
తేడాలను కనుక్కోండి
ఏది ఉక్కులాంటి ఆకసము
ఏది పచ్చాపచ్చాని నేల
ఏ రెక్కల సవ్వడి
ఏ గండభేరుంఢ ధ్వానము
ఏది అవకాశమేదియాపద
ఆకలికి అన్నము
వాక్యమునకు అక్షరము
అక్షరమునకు ధ్వని
వినరా సోదర వీరకుమారా
ఫోనెటిక్సు నీవూ
“యే నిట్టూరుపు వెనుక
యే భావ ప్రయోగము దాగిఉన్నదో
తెలుసుకోలేనంత కాలమూ
‘పురుష్’లు ముఖము పచ్చడి
చేసుకుంటూనే ఉంటారు”
చూ-24:16:82- మేల్ కొలుపు
వేషము మార్చి భాషను నేర్చి
నవ్వుల జడిలో కరెన్సీ సడి
కొంచెం కీన్ గా చూడు
-ఆ పెదవులు
పర్సులా తెరచుకున్నవి కదూ ;)
హుహ్…బేబీడాల్!
ఓకే ఓకే
అయాం సారీ
అంటే అన్నానంటారుగానీ
నీ సంగతేంది బే?
శూన్యము కానిచోట
పదార్ధము జమపడజాలదు
ఇనుములో
హృదయమూ జనించజాలదు
శుష్క్ ఇష్క్!
చిట్టి చిట్టి రోబో
నా చిన్నిచిన్ని రోబో
మానవుడా మగవాడా
మెట్రోపాలమగారాజా
హోమోసెపియన్ మోడర్నికసుడా
భ్రమ వీడరా
ఒరేయ్ రోబోసెపియన్
బాహర్ నికాల్!
అరుణ్ సాగర్
arun sagar

మీ మాటలు

  1. కర్లపాలెం హనుమంత రావు says:

    artham kaavadam kashtamgaa undi kavita.

  2. నిశీధి says:

    హోమోసెపియన్ మోడర్నికసుడా
    భ్రమ వీడరా << ఈ ఒక్క లైన్ చాలు మీ పదాల మీద అభిమానం పెంచుకోవటానికి . క్యుడోస్ .

మీ మాటలు

*