పొయెమ్ లాంటి నువ్వు

 

పొయెమ్ లాంటి నిన్ను
నీలాంటి పొయెమ్ ను
ప్రేమిస్తున్నాను

1

రాత్రి
చీకటిని మత్తుగా తాగి
మూగగా రోదిస్తుంటుందేమో
సరిగ్గా నిద్రపట్టనే పట్టదు
కలత నిద్రలో
దిగుల్ దిగులుగా కొలను కనిపిస్తుంది
దిగుల్ దిగులుగానే
వొక పువ్వు విచ్చుకుంటుంది
తెల్లారికి
దిగుల్ పొయెమ్ వొకటి
అరచేతుల్లోకి వచ్చి చేరుతుంది
ఏ అలికిడి లేని
వొంటరి కొమ్మమీద కూర్చొని
రెక్కల్లోకి తలని దూర్చి
దిగుల్ ముఖంతో చూస్తున్న
పావురంలాంటి పోయెమ్
నీలాంటి పొయెమ్
నీలాంటి పొయెమొకటి
తెలతెలవారగానే
కళ్లముందు తేలుతుంది –

2

ఉదయం
రాత్రి చీకటి మత్తుని వొదిలి
కొత్తగా
ఊపిరి పోసుకోవాలనుకుంటుందేమో
కువకువలాడుతున్న పావురం రెక్క
– నీ చూపే
చేతిలో
దిగుల్ దిగులుగా వున్న
దిగుల్ పొయెం కళ్లల్లో
తెల్లగా విప్పుకుంటుంది
దిగులు
ఎటో ఎగిరిపోతుంది
ఆ కాసేపటికే
పొయెమ్
కాంతిని నిండా తాగి
కాంతితో తూగుతుంది
..
యింకా
ఎదిగి ఎదగని
నీలాంటి పొయెమ్ ను
పొయెమ్ లాంటి నిన్ను
నిజంగా
పసిపాపని ప్రేమిస్తున్నట్టే
ప్రేమిస్తున్నాను

-బాలసుధాకర్ మౌళి

బాల సుధాకర్

మీ మాటలు

  1. Chaalaa chaalaa baavundi Sudhakar garu.

  2. సాయి కిరణ్ says:

    అబ్బా , నిజంగా చాలా ముద్దుగా ఉంది పోయెమ్. ఒక పసిపాపని చూసినంత ముచ్చట కలిగింది .

  3. Very innocent words . lovely

మీ మాటలు

*