వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యం లో లండన్ లో నాల్గవ ప్రప్రంచ తెలుగు సాహితీ సదస్సు

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా (హ్యూస్టన్, హైదరాబాద్),  “యుక్త” (యునైటెడ్ కింగ్డం తెలుగు సంఘం) వారి సంయుక్త నిర్వహణలో  “నాలుగవ ప్రపంచ తెలుగు సాహితీ సదస్సు” రాబోయే సెప్టెంబర్ 27 -28, 2014 తారీకులలో లండన్ మహా నగరంలో జరగబోతోంది. 
 
ఐరోపా ఖండంలో తొలి సారిగా  తెలుగు సాహిత్యానికి పెద్ద పీట వేస్తున్న ఈ మహా సభలలో వక్తలుగా పాల్గొని, తమ రచనలను, సాహిత్య పాటవాన్ని సహా సాహితీవేత్తలతో పంచుకోమని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా ఐరోపా ఖండ వాసుల్ని వంగూరి ఫౌండేషన్  సాదరంగా ఆహ్వానిస్తోంది. . పూర్తి వివరాలు ఇందుతో జత పరిచారు.  
 
వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా వారు ఇది వరలో నిర్వహించిన మూడు ప్రపంచ సాహితీ సదస్సులు, ఇతర సాహితీ సమావేశాల వివరాలు ఈ క్రింది లంకె లో చూడగలరు. 

మీ మాటలు

*