కుంతీ, ఇదిగో డైరెక్ట్ పవర్!

10637754_4655536403498_80198666_n

మృత్యుంజయ్

మృత్యుంజయ్

మీ మాటలు

  1. వాట్ యాన్ ఐడియా…’కుంత్రీ’చ్చులేషన్స్ బ్రదర్.

  2. మీరు వేసిన ఈ కార్టూన్ కు మీరు చెప్పదలచుకున్న విషయానికి అతికినట్లుందా ?
    ఎవరూ అడగరౌ గనుక ఈపాత్రపై మీఇష్టమొచ్చిన అభిప్రాయాన్ని రుద్దగలుగుతున్నారు.

మీ మాటలు

*