పాపం, వెంకన్న!

saaranga cartoon-13-08-14

మృత్యుంజయ్

మృత్యుంజయ్

మీ మాటలు

  1. Dear sir,
    I want to go through your magazine.
    Ganni

  2. ఐడియా బాగుందండీ!

  3. పాపం వెంకన్న……

  4. devarakonda says:

    కార్టూనిస్ట్ లూ దయ చేసి ఎదగండి. తెలుగు సినిమాల లా, తెలుగు టీవీ సీరియల్స్ లా చెత్త సబ్జెక్టు లను జీవితాంతం చూపించడం వదిలేస్తే మీకున్న స్పార్క్ కీ స్ట్రోక్ కీ విశ్వ విఖ్యాత కళాకారులు అవుతారు.

మీ మాటలు

*