సత్యభామ పక్కా లెఫ్టిస్టు!

photo.php

మృత్యుంజయ్

మృత్యుంజయ్

మీ మాటలు

  1. raamaswaami says:

    హా..హా ..డౌటే లేదు సత్యభామ అగ్రవర్ణ స్త్రీ వాది కం లెఫ్టిస్ట్ కం ఫ్యూదళ భావజాలపు ధనిక వర్గపు అహంకారి. కాకపోతే .కుడిచేయి తలకిన్దపెట్టి విలాసంగా పడుకుంటున్దా..! బావుంది .ప్రస్తుత మనకమ్యూనిస్టుల పరిస్థితికి అడ్డం పడుతోంది .మంచి జోక్ .

  2. What nonsense is this site. making fun of our itihasas and puranans… crap

మీ మాటలు

*