మృత్యుంజయ్ కార్టూన్ ప్రదర్శన

mruthyujay“సారంగ” చదువరులకు కార్టూనిస్ట్ మృత్యుంజయ్ ని ప్రత్యేకించి పరిచయం చేయకర్లేదు.

ప్రతి వారం “కార్టూనిజం” శీర్షిక ద్వారా మీకు మృత్యుంజయ్ తెలుసు. సొంత కుంచె మీద నిలబడ్డ ప్రతిభ మృత్యుంజయ్! కార్టూన్ అంటే కేవలం ఒక నవ్వు రేఖ అని కాకుండా, దాని చుట్టూ దృక్పథ కోణం కూడా వుండి తీరాలని నమ్మే రేఖాజీవి.

తెలంగాణా అరవయ్యేళ్ళ కల నిజమైన సందర్భంగా అరవై కార్టూన్లతో ఇదిగో ఇలా మీ ముందుకు వస్తున్నాడు మృత్యుంజయ్.

Invitation final

మీ మాటలు

*