సావిరహే…సామజవర గమనా!

10425613_4332254161644_1397115634_n-మృత్యుంజయ్

mruthyujay

మీ మాటలు

*