హాయ్ రే హాయ్ .. క్రేజీబాబు రోయ్!

గమనిక: సింధూరం “హాయ్ రే హాయ్” ట్యూన్లో పాడుకోవలెను!

హాయ్ రే హాయ్ .. క్రేజీబాబు రోయ్
హాయ్ రే హాయ్ .. క్రేజీబాబు రోయ్
సామాన్యుడి పార్టీ పెట్టెరోయ్ కొత్తగా …

ఏం హంగురా, ఏం ఢంగు రా …
ఏం హంగురా, ఏం ఢంగు రా …

గెలిచిపోతే అంతకన్నానా అయ్యబాబోయ్ ..

హాయ్ రే హయి .. క్రేజీబాబు రోయ్
హాయ్ రే హాఇ .. క్రేజీబాబు రోయ్

చరణం 1:

దానవీరశూరకర్ణ ఎన్ టీ ఆరు లా
సిపాయి చిన్నయ్య ఏయన్నారులా
ప్రతీకార జ్వాల రగిలే శోభన్ బాబులా
అల్లూరి సినీమాలో సూపర్ స్టారులా

ఫైటుసీన్లలో చిరంజీవిలా … తొడలుగొట్టే బాలకృష్ణలా …

యయయ యయయ యయ్యయాయ యయయ యయయ యై
యయయ యయయ యయ్యయాయ యయ్య యయ్య యై

లక్ష్మి వెంకీలా, బాస్ నాగ్ లా
ఢిల్లీ బాబుల తాటతీసెరో పోరగాడు

హాయ్ రే హాయ్ .. క్రేజీ బాబు రోయ్ ..

చరణం 2:

SMS ల పేరుతోటి Govt ఇలా
మెజారిటీ లేకున్నా form చేసే అలా ..
50 డేసు ఆడలేని ఫ్లాపు బొమ్మలా
నలభై తొమ్మిది రోజులు మాత్రం ఉండెనే కలా

ప్రభుత్వానికీ ప్రతిపక్షానికీ…. తేడా తెలియని కార్యకర్తలా ..

యయయ యయయ యయ్యయాయ యయయ యయయ యై
యయయ యయయ యయ్యయాయ యయ్య యయ్య యై

పుణ్యకాలమూ రెబెల్ స్టారులా
ధర్నాలతో వెళ్ళబుచ్చెరో సారువాడు

హాయ్ రే హాయ్ .. క్రేజీబాబు రోయ్
హాయ్ రే హాయ్ .. క్రేజీబాబు రోయ్

-భరద్వాజ్ వెలమకన్ని

1609865_10202268640051518_1868149718_n

మీ మాటలు

*