శేఖర్ మిత్రులం !

sekhar1
ప్రియ కార్టూనిస్ట్ మిత్రులారా!

మనలో చాలా మందికి తెలిసే వుంటుంది,మనలో వొకడు మన వాడు, మలి తరం రాజకీయ కార్టూనిస్టులలో మహా చురుకులు పుట్టించిన శేఖర్ గత కొంత కాలం గా తీవ్ర అనారొగ్యం తో పోరాడుతున్నారు.

ఆయన జీవిత కాలంలో ఎదుర్కొన్న సమస్యలు , సాగించిన పోరాటాలు ఒకెత్తు, ఇప్పుడిది మరో ఎత్తు, పెదాల పై చిరునవ్వు ఆరనీకుండా, కుంచెలొ సిరా ఇంకనీకుండా ఆయన చేస్తున్న ఈ పోరాటం కేవలం యోధానుయోధులు మాత్రమే చేయగలిగినది. శరీరం లోని ప్రతి కండరం యమ యతనలకు గురై బాహ్య ఆకారం శుష్కించిన ఆయన మనో నిబ్బరం ఆత్మ విశ్వాశం ముందుకన్నా మరింత కాంతులీనుతూనే వుంది.

అయినా మనం మనకు చేతనైనంతలొ ఆయనపై మనకు గల ప్రేమ ను తెలిపే ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేద్దాం, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వున్న కార్టూనిస్టులం అందరం కలిసి ఒక రోజు శేఖర్ తో గడుపుదాం,మీరు మాలో ఒక భాగం అనే విషయం ఆయనకు తెలుపుదాం, మేం చేసిన పుణ్యం ఏదైనా వుంటే అది మిమ్మల్ని మాకోసం కాపాడుకుంటుంది అనే విషయం గుర్తించమందాం.

ఇదే సమయం, మనలోని “మనిషి” మరో మనిషి కోసం కలవడానికి.

ప్రియమిత్రులారా ఇదంతా ఒకరు నెత్తిన వేసుకుని ఫలనా రోజు, ఫలానా చొటు అని నిర్ణయించి మీ రాక కై ఎదురు చూస్తున్నాం అనే ఆహ్వనం కానే కాదు, శేఖర్ నా సోదరుడే కాదు మీకుకూడా, మనమంతా ఒకే తల్లి బిడ్డలం అనేదే నిజం. ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో మీ అందరి సలహాల మేరకు కార్యక్రమం నిర్ణయించబడుతుంది, మీ సలహాల సూచనల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం .

మీతో పాటు మీ అందరి గొంతుల తరపున

అన్వర్.

మీ మాటలు

*