ఆ రచనల్ని, ఆ వ్యక్తిత్వాల్ని గుర్తు చేసుకుందాం..!

puttapartichasoTIRUMALA-RAMACHANDRA

పుట్టపర్తి, చాసో, తిరుమల రామచంద్ర ….గత ఏడాది, ఈ ఏడాది ఈ ముగ్గురు మహారచయితల శతజయంతి సంవత్సరాలు! వారి రచనలూ, వారి వ్యక్తిత్వాలు మన సాంస్కృతిక జీవితాల్లో తరిగిపోని వెన్నెల వీచికలు. ఆ వెలుగుని ఈ తరానికీ అందిద్దాం, వారి రచనల్ని, వ్యక్తిత్వాల్ని తలచుకుంటూ!

వారి రచనలే కాదు, వారి వ్యక్తిత్వ విశేషాల్ని తలపోసుకునేట్టుగా వారి స్మృతుల్ని కూడా అక్షరబద్ధం చేయండి.

మీ రచనలు editor@saarangabooks.com కి పంపండి.

 

మీ మాటలు

*