కన్నీటిగుండె ఆకాంక్షలోంచి పుట్టిన కవిత్వం: బూర్ల వెంకటేశ్ “పెద్ద కచ్చురం”

ఎం. నారాయణ శర్మ

ఎం. నారాయణ శర్మ

ఏ కవిత్వంలోనైన వ్యక్తి ఉంటాడు.అతనిచుట్టూ అతను గ్రహిస్తున్న,గమనిస్తున్న సమాజం ఉంటుంది.ఈ సమాజాన్నానుకొని కొన్ని విలువలుంటాయి.అవి సామాజిక, ఆర్థిక,రాజకీయ, సాంస్కృతిక, కళాభావనలు ఏవైనా కావొచ్చు.కవికుండే నిబద్దతలను బట్టి కొన్ని అంశాలు ప్రధానంగా,కొన్ని సాధారణ దృష్టితో కవిత్వీకరించబడుతాయి.కవిత్వంలో వాస్తవ సమాజం స్వీకరింపబడుతుంది.కవికి ఆయా అంశాలపై ఉండే విఙ్ఞానం మేరకు వాటిని  స్వీకరిస్తాడు.అది కళాత్మక ప్రతిఫలనం చెంది పాఠకులకు చేరుతుంది.వెంకటేశ్ కవిత్వంలో సమకాలీన వాస్తవ సమాజం ఉంది.ఈ మధ్య కాలంలో తను ఆవిష్కరించుకున్న కవితా సంపుటి”పెద్దకచ్చురం”లో ఆసమకాలీన సమాజానికి అద్దం పడుతుది.
వస్తువు గురించి మాట్లాడుకుంటే తనకు తాను పరిధులు గీసుకోనట్టుగానే కనిపిస్తాడు.అంతే స్పష్టంగా సమాజాన్నీ వదిలేయలేదు.గతంలో ప్రచురించిన “వాకిలి”కి ఈవల వెంకటేశ్ కవిత్వాన్ని గమనిస్తే స్పష్టమైన పరిణతి కనిపిస్తుంది.బూర్లలో ప్రపంచీకరణ,తెలంగాణా ఉద్యమం లాంటివాటితోపాటు గుట్టలవిధ్వంసం,తన వ్యక్తిగతమైన అంశాలుకొన్ని ఉన్నాయి. సాధారణంగా కవిత్వం రాస్తున్నప్పుడు కొన్ని నిర్దిష్టతలుంటాయి.ఒక నిర్దిష్ట వస్తువు(perfect Content)పై రాస్తున్నప్పుడుకూడా ఇవి ప్రధానాంశంతో పాటు ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఆముఖ కవిత్వం(prefaced Poetry)రాస్తున్న ప్పుడు ఈధార ఎక్కువ.
“కవితల్నెవడు అల్లుతాడు””కవిత”లాంటి కొన్ని కవితలు వెంకటేశ్ వస్తుసంబంధమైన అస్తిత్వ నిర్దిష్టతల్ని పరిచయం చేస్తాయి.తను ఎక్కడ మేల్కొని ఉన్నాడో తెలుపుతాయి.”కవితల్నెవడు అల్లుతాడు/ప్రవహించే ఊహల కంటిముత్యాల్ని ఆల్చిప్పలా ఒడిసిపట్టి/హృదయ హారం ఎవడు చేస్తాడు””రహదారంతా పరిగెడుతున్నప్పుడు /ఎర్రమెరుపులా ఎగిరిపడ్డ/అమాయకుని పాదాల్నెవడు ముద్దాడుతాడు””ఎర్ర దీపాలవెనుక కుమిలిపోతున్న/మాంసపుముద్దల మనోవేదనలకెవడు/అక్షర వైద్యం చేస్తాడు””ఐదేళ్ల అవతారాన్ని/ప్రతిఙ్ఞ మొదలు రద్దువరకు/సెకనులో వెయ్యోవంతై/పిల్లలకోడిలా ఎవడు కనిపెడతాడు”కచ్చితమైన నిబద్దతని చెప్పినప్పుడుకూడా జీవితాన్ని మర్చిపోకపోవడం కనిపిస్తుంది.కవుల బాధ్యత ఏపరిధిలో ఉంటుందో చెప్పిన వాక్యలివి.ఏ వస్తువైనా వెంకటేశ్ కి తనదిగా రూఢిచేసుకున్న శైలి ఒకటి ఉంది.పాఠకుడిని అనుభోక్తగా మార్చడానికి వాతావరణంలోనికి తీసుకెళ్లటం,ఉద్వేగాన్ని కలిగించడం వంటి క్రమ పద్దతిని పాటిస్తాడు.అంశాత్మక పరిశీలన(Case Study)వచనంలో వేగం ఉన్నాయి.రాజకీయల మీద మాట్లాడుతున్నా కేవలం నినాదం చేయకుండా కవిత్వాన్ని చంపేయకుండా హృదయానికి అందిస్తాడు.”ఆత్మగౌరవ కిరీటం””ఆత్మగౌరవంలోంచి””ఉద్యమం“”ఏమొస్తది””ఇక్కడ””నడువుండ్రి”-లాంటి కవితలు తెలంగాణా ఉద్యమాన్ని గురించి రాసినవి.ఒక సాధారణ వాక్యాన్నిబలంగా హృదయనికి చేర్చడానికి ప్రతీకలని ఉపయోగించుకుంటాడు.అలా అంతే దీర్ఘాలోచనలో భారంగా అదే మానసికావస్థలోకి అడుగుపెట్టేలా చేస్తాడు.

“ఒక గుండెకాయను మరో శరీరంతో కలిపి కుట్టిన శస్త్ర చికిత్స”-(ఆత్మ గౌరవంలోంచి-పే.-1)

“ఎంత జాలె పోత పోసి అల్లినా/నువ్వు నాపై బిగువుగా విసిరిన వల/పెద్దమనుషుల ఒప్పందం/నువ్వు పచ్చ బొట్టు పొడిపించుకోడానికి తయారైన ఫార్మూలా”-(పైదే)

“మనో భూమిలో విత్తన మంటూ పడ్డాక/తాను చిట్లటం నేలను చీల్చడం తప్పుతుందా?”(పైదే)

 

కెనెత్ బర్క్ ఇలా అంటాడు-“సాహిత్యంలో వస్తు రస భావ స్వభావాలను బట్టి హృదయానికి అనుభూతినందించే అవస్థాస్థితి ఒకటి ఉంది-ఈ అవస్థాస్థితిని Pattern  అని దాని ఉపయోగాన్ని ప్రతీక (Symbol)అనివ్యవహరిస్తారు.”-ఈ అభివ్యక్తిమెరుపుల్ని వెంకటేశ్ లో అనేక చోట్ల గమనించ వచ్చు.అమ్మ గురించి రాసిన కవిత అసలుసిసలైన కవిత్వానికి ఉదాహరణగా మిగులుతుంది.

boorla

“పక్కలో వెన్న ముద్దను పెట్టుకున్నట్లు/నా పక్కన ఎంత ఒత్తిగిలి పడుకునేది అమ్మ”-(అమ్మగురించి-పే.6)

“అటువెల్లిన నాఊయల /ఇటువచ్చేవరకు అమ్మ కళ్లు విచ్చిన తామరలై ఎదురుచూసేవి”

“అనేక చూపులను అనుమానించి/పూటపూటకూ దిష్టి తీసిన కనురెప్ప అమ్మ”

“తనగుండెను రెండుచేసి ప్రాణం పోసిన అమ్మ/ఈ అందాలబొమ్మను విడిచిపోవడం/ముళ్లకంప గీరుకుపోయినంత బాధ”

ఒక బలమైన మానసిక వాతావరణాన్ని పరిచయం చేసే వాక్యాలు.మూస అభినివేశం కాకుండా తనదైన కొత్త దర్శనం ఇందులో కనిపిస్తుంది.

“అమ్మకోసం””నాన్న””అర్ధాంగికి””నువ్వు నేను ప్రేమ””వెల్డర్ తిరుపతి”-లాంటివి వైయ్యక్తిక సంబంధాలకు సంబంధించినవి.నిజానికి కవిత్వం చుట్టు ఒక ఆర్ద్రమైన ,ప్రతీకాత్మక ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు వెంకటేశ్.

తనదైన ముద్రని పదిల పర్చుకుంటున్న సమయంలా కచ్చితంగా ఈ సంపుటి కనిపిస్తుంది.బలమైన కవితాత్మక వచనంతో తనను తాను నిలబెట్టుకోడానికి వెంకటేశ్ కు ఎక్కువకాలం పట్టదు.

ఎం.నారాయణ శర్మ

మీ మాటలు

  1. MADIPLLI RAJ KUMAR says:

    ఒక నిర్దిష్ట వస్తువు(perfect Content)పై రాస్తున్నప్పుడుకూడా ఇవి ప్రధానాంశంతో పాటు ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఆముఖ కవిత్వం(prefaced Poetry)రాస్తున్న ప్పుడు ఈధార ఎక్కువ. పెద్ద కచ్సురాన్ని ప్రపంచం మొత్తం తిప్పే తొవ్వ పరిచారు. నైస్ నారాయణ Saర్మ గారు.

మీ మాటలు

*