ఛానెల్ 24/7 – 10 వ భాగం

(కిందటి వారం తరువాయి)
sujatha photo

“అదేమిటి జయదేవ్ బ్రేక్ చెప్పావు” కోపంగా అన్నాడు ఎండి.

దక్షిణామూర్తి చేత వాగిస్తే పనయిపోతుంది అనిపించింది ఆయనకు. ఒక వర్గానికి ఆయన శత్రువైపోతాడు.

“దక్షిణామూర్తిగారు సెన్సిటివ్‌గా ఉన్నారనిపించింది” అన్నాడు జయదేవ్.

విద్యార్థి నాయకుడు కూడా మొహం దించుకొని ఊరుకొన్నాడు. అతని మనసులోకి సూటిగా వెళ్లాయి దక్షిణామూర్తిగారి మాటలు. యాభైఏళ్లనుంచి చేస్తూ వస్తున్న పోరాటం ఇది.

ఇంతవరకూ ఓ దారికి రాలేదు. ఏ బానిసత్వపు గుప్పిట్లోంచి బయటపడాలని ఈ పోరాటం మొదలైందో అది ఇప్పుడు ఏ దారి పట్టిందో స్పష్టంగా తెలుసు. ఇది పులినెక్కి స్వారీ చేయటం. ఎక్కటమేకానీ దిగటం ఎలా సాధ్యం?  ఉదయం చనిపోయిన భాస్కర్ తల్లి నిలువెత్తు దుఃఖం కళ్ళముందు కదలాడింది. ఆమె కన్నీళ్లు దక్షిణామూర్తిని ఏ స్థాయిలో తాకాయో అర్ధం అయింది. ఆయన ఉద్యమానికి వ్యతిరేకి కాదు. ఏదైనా స్లొగన్,  టైటిల్, పాంప్లెట్ ఏది కావాలన్నా ఆయన దగ్గిర వాలిపోతారు తామంతా. ఇవ్వాళయితే బాధలో ఉన్నారు. దాన్ని పర్సనల్‌గా తీసుకోకూడదని అనుకొన్న ఆయన ఆరాటం, ఆగని నిట్టూర్పు తెలిసి వచ్చిందతనికి.

“సర్ మీ కోసం గెస్ట్‌లు వచ్చారు” అన్నాడు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్.

స్టూడియో తలుపు దగ్గర వైపు చూశాడు ఎండి. ఆయన వెనకగా కమల, బెహరా భార్య రవళి కనిపిస్తున్నారు. దక్షిణామూర్తికి క్షణంలో విషయం అర్ధం అయింది. ఎండి ఎస్.ఆర్.నాయుడు వైపు సాలోచనగా చూశాడు.

వాళ్లని ఒకసారి విష్ చేసి,”  పది నిమిషాల్లో ట్వల్వ్ థర్టీ బులెటిన్ స్టార్టవుతుంది. ఓన్లీ ఎయిట్ మినిట్స్‌లో ముగిస్తున్నాం. మీకు శ్రీధర్ అసిస్ట్ చేస్తాడు ” అన్నాడు ఎండి. వీళ్లని శ్రీధర్ దగ్గరకు తీసుకు వెళ్ళు అన్నట్లు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ వైపు చూసి…

***

“బెహరా కంపెనీ గురించి ఎంతమంది ఇంటర్వ్యూలు తీసుకొన్నారు మీరు” అని అడిగింది కమల.

పక్కనే కూర్చుంది రవళి. చాలా అందంగా వుంది.

“ఎస్.ఆర్.నాయుడుగారు మీతో మాట్లాడమన్నారు” అన్నది కమల. ఏం ఫర్వాలేదు. ఆఫీస్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి నేను తెలుసుకోవచ్చు అన్నట్లు వినిపించింది శ్రీధర్‌కు.

“అదేం లేదండి” అంటూ నవ్వాడు.

వ్యవహారం డైరెక్టుగా వుంది. ఇంతగా ఇష్యూ చేసి సేకరించిన ఇంటర్వ్యూలు వెయ్యచ్చు, వెయ్యకపోవచ్చునన్నమాట.

“చాలా వచ్చాయండి. ఇరవైమంది దాకా నిన్న చానెల్ కు  వచ్చారు. ఇక్కడే రికార్డ్ చేశాం. డేటా కూడా రెడీగా వుంది” అన్నాడు

ఎండిగారు ఈవిడతో ఏం చెప్పమన్నారో తెలియటం లేదతనికి .

అతను సందేహిస్తున్నాడని అర్ధం అయింది కమలకి, ఏం పోయింది. పది నిముషాలుంటే వీళ్ళకి ఎండీనే చెపుతాడు అనుకొన్నదామె.

“రవళి ఫ్రెష్ అవుతావా? అన్నది కూతురితో.

బాంబే నుంచి ఫ్లయిట్‌లో సరాసరి నేరుగా ఇటే వచ్చిందా అమ్మాయి. అంతా చల్లచల్లగా ఏసీల్లో ప్రయాణం. చెక్కు చెదరకుండా కాగితం చుట్టిపెట్టిన కొత్త సబ్బుబిళ్లలా ఉంది అనుకొన్నాడు శ్రీధర్. ఆ అమ్మాయిని చూస్తుంటే మనసు తేలిపోతుంది. కాసేపు ఆమె చర్చనీ, ఉద్యోగ ధర్మాన్ని మరచిపోతే బావుండనిపిస్తోంది.

అతని మొహం చూస్తోంది కమల. ఇతను మనసుపెట్టి చేస్తే అనుకొన్న పని చిటికెలో అయిపోతుంది అనిపించింది ఆమెకు. కాస్త బాగా మాట్లాడాలి.

శ్రీధర్ మంచి తెలివైనవాడు. చాలా  యాక్టివ్. చిన్న వయసులో మంచి పొజిషన్‌లోకి వచ్చాడు. రేపు మన ఛానెల్ కి  ఇతన్ని లాక్కుంటే అనిపించింది ఓ నిముషం.

శ్రీధర్ ఇంటర్‌కంలో హెయిర్ డ్రెస్సర్‌ని, మేకప్‌మేన్‌ని పిలవటం, గ్రీన్ మ్యాట్ స్టూడియోలో ప్రోగ్రాం రికార్డ్ చేద్దామని ప్యానల్ ప్రొడ్యూసర్‌తో చెప్పటం, రవళిని ఆమె వేసుకొన్న డ్రెస్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌కు సూట్ అవదనీ, కర్టసీకోసం చాలా అందమైన డ్రెస్‌లు తెచ్చారని వాటిల్లో ఏదైనా వేసుకొమ్మని చాలా మర్యదగా చెప్పటం చూస్తూ వుంది. రవళి గురించి అతనెంత శ్రద్ధగా ఉన్నాడో, ఎంత మర్యాదగా ఆమె ప్రోగ్రామ్ గురించి చెబుతున్నాడో విన్నాక కమల మనసులో ఉద్ధేశ్యం స్థిరపడింది. రవళికి ఛానెల్స్  వ్యాపారం గురించి తెలియదు. శ్రీధర్ సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేస్తాడు. ఇతన్ని తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి అనుకొంది.

“శ్రీధర్ రేపు మా ఇంటికి లంచ్‌కి రాకూడదూ” అన్నది అభిమానంగా.

శ్రీధర్ ఆశ్చర్యంగా చూశాడు.

“నీతో మాట్లాడాలి. చాలా ముఖ్యమైన విషయం. నీ ఫ్యూచర్, మా ఫ్యూచర్” అన్నది హింట్ ఇస్తూ.

శ్రీధర్‌కి మనసు తేలిపోయిందనిపించింది. తను ఛానెల్  సి.ఇ.ఓ ఐపోకుండా ఆ దేవుడు కూడా ఆపలేదు. కాకపోతే ఇప్పుడిక ప్యాకేజీ విషయమే. తను జాగ్రత్తగా వుండాలి. ”  ప్రోగ్రాం అయ్యాక నా పనులు చూసుకొని చెప్తాను. ఉదయం కోర్ మీటింగ్ వుంటుంది. రేపు పరిస్థితి చూసి చెప్తాను ” అన్నాడు.

“మేడం జిల్లాల నుంచి వచ్చిన బైట్స్ చూస్తారా?” అన్నాడు.

“బెహరా సార్ గురించి, రికవరీ ఏజంట్లవల్ల బాధపడి చనిపోయిన వాళ్లు ఇరవైమంది వున్నారు మేడం. ఈ గొడవ  ప్రెస్‌కు వచ్చాక మామూలు చావులు కూడా బెహరాగారికి అంటగట్టారు” అన్నాడు.

బెహరాని కాస్త గట్టిగా పట్టుకోవాలిగాని, బురదలోకి లాగి తొక్కేయనక్కరలేదని అర్ధమైంది అతనికి. ఎండి. కమల కలిసి వేసిన ప్లాన్. బెహరా గురించి అతని బిజినెస్ ఫైనాన్స్ గురించి చెయవలసినంత యాగీ చేశారు. ఇప్పుడు రవళి ఇంటర్వ్యూని రికార్డ్ చేస్తున్నామని మెసేజ్ ఇస్తారు. అతనివల్ల బాధపడినవాళ్ల ఇంటర్వ్యూలు సిద్ధంగా వున్నాయని బెదిరిస్తారు. ఇవన్నీ కలిపి టెలికాస్ట్ చేసేస్తామని అంతా ప్రజల ముందుకు వస్తే నీ పరువేమిటో చూసుకోమని చెప్తున్నారు. బహుశా బెహరా బెదిరితే వీళ్లందరి పంట పండినట్లే.

బిజినెస్ డెస్క్ ఇన్‌చార్జ్ ఫోన్ చేశాడు.

“శ్రీధర్‌గారు బెహరా పి.ఏ లైన్లో వున్నారు. ఇమ్మంటారా?” అంటున్నాడు. శ్రీధర్‌కి నవ్వొచ్చింది.

“ఇవ్వండి” అన్నాడు.

అవతలనుంచి బెహరా పి.ఏ.

“మీరు శ్రీధర్ గారండీ. నేను బెహరాగారి పి.ఏ.ని సార్ మీతో కలవాలనుకుంటున్నారు”

“ఆయన ఇక్కడికి వస్తారా?” అన్నాడు శ్రీధర్.

“లేదండి సార్ మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు.”

“సరే” అన్నాడు శ్రీధర్.

మరు నిముషం లైన్‌లోకి వచ్చాడు బెహరా.

“హలో శ్రీధర్ హౌ ఆర్ యూ?”

“చెప్పండి సార్.. బావున్నారా?”

“మా కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మా ఇంటర్వ్యూలు, అభినందనలు మీ చేతిమీదగానే వచ్చాయి. మీరు మర్చిపోయారు. నేను గుర్తుపెట్టుకొన్నా” అన్నాడు బెహరా చక్కని ఇంగ్లీస్ యాక్సెంట్‌లో..

శ్రీధర్ నవ్వేశాడు.

“చెప్పండి సర్.. నేనేం చేయాలి?”

“నువ్వే నాకు చెప్పాలి” అన్నాడాయన.

“నేను ఫైవ్ థర్టీ తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను సర్” అన్నాడు శ్రీధర్. “ఇప్పుడు చాలా అర్జెంట్ పనిలో వున్నాన”ని చెబ్తున్నట్లుగా.

“బిజీగా వున్నారా? ఎస్. కేరీ ఆన్. మళ్లీ మాట్లాడుకుందం” అన్నాడు బెహరా.

ఫోన్ పెట్టేసి కమలవైపు చూశాడు.

బెహరా ఫోన్ చేసాడని కమలకు చెప్పాలా వద్దా? ఎండి డెసిషన్ ఎలా వుందో అనిపించింది.

“నేనొకసారి సార్‌ని కలిసి వస్తాను. మీరు రిలాక్స్ అవండి. రవళిగారు రాగానే ప్రోగ్రాం మొదలుపెడదాం” అన్నాడు.

***

“మీ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి చెప్పండీ మేడం” అన్నది నయన.

“ఒన్ మినిట్ నయనా” అన్నాడు పిసీఅర్‌లోంచి ప్రొడ్యూసర్.

“దీన్ని లీడ్ తీసుకొందామా” అన్నాడు.

ఇంట్రడక్షన్ ఇక్కడ చెబితే బావుంటుందా అని. నయన క్షణం ఆలోచించింది.

“వద్దండి రొటీన్‌గా ఉండదా? మేడం దగ్గరనుంచి మీడియా లెసన్స్ వినాలనుకొంటాం. సక్సెస్ గురించి వినాలనుకొంటాం. పర్సనల్ లైఫ్ .. నాట్ ఇంపార్టెంట్” అన్నది నయన.

స్వాతి తలవంచి నవ్వుకొంది.

నిజంగానే పర్సనల్ లైఫ్ ఏ రకంగా ఇంపార్టేంట్. మీడియా కబుర్లలో పర్సనల్ లైవ్ ఇముడుతుందా? కాని నా జీవితం ఇమిడిపోయింది. నయన అభిప్రాయం మార్చుకొంటుంది.

మీడియా గురించిన కబుర్లకంటే తన జీవితంలో వచ్చిన మలుపులే ఇంటరెస్టింగ్.

“చెప్పండి మేడం” అంది నయన.

( సశేషం)

మీ మాటలు

*